Zorgaanbieders

Het is onze passie om starters in de zorgsector juridisch bij te staan en te helpen opstarten of het al klein opgestarte traject zoals een PGB zorgaanbieder verder juridisch te begeleiden. Hierdoor kunnen we de zorgaanbieder ontzorgen en kan die zich bezighouden met het doorgroeien.

Daarbij valt te denken aan de begeleiding die toeziet op de juridische documenten en adviezen zoals de arbeidscontracten en contracten die met ZZP dienstverleners worden afgesloten.  Het inregelen van alle documenten met de voorwaarden die nodig zijn om als gezonde zorgorganisatie te kunnen functioneren.

Wanneer een zorgaanbieder in een juridische kwestie verwikkeld raakt kunnen we helpen deze op te lossen. Met name de voorwaarden en contracten kunnen lastig zijn voor zorgaanbieders door de ingewikkelde regel- en wetgeving in de zorgsector.  We zijn bekend met de AVG, wet zorg en dwang en alle andere juridische zaken die georganiseerd moeten worden voor de zorgaanbieder. Door ruime ervaring in PGB aanvragen, beheer en verantwoording, WMO en WLZ aanvragen zijn we zeer bekend met deze materie. Veel ingediende bezwaarschriften of (gerechtelijke) procedures zijn door ons al tot een goed einde gebracht. Ook wanneer zorgvragers niet betalen kunnen wij u van dienst zijn.

Binnen verschillende beroepsgroepen kunnen we ook als interim of waarnemend optreden daar waar de zorg, financieel beheer en juridische zaken elkaar raken.