WLZ zorgvragers

Ook voor de aanvragen van WLZ kunnen we zorgvragers heel goed de weg wijzen. Deze aanvragen kunnen in de meeste gevallen namelijk gratis voor u verzorgd worden; enigszins afhankelijk van het gebied waar de zorgvrager woont. Wanneer de WLZ indicatie is toegekend en de zorgvrager wil deze graag in PGB ontvangen om zelf regie te voeren en zelf de zorgverlening vorm te geven kunnen we daarbij van dienst zijn. Tevens kunnen we ook bezwaarprocedures voeren wanneer een PGB niet wordt toegekend. Trajectbegeleiding voor de gewaarborgde zorg is ook bekend terrein en kunnen we voor u in opdracht nemen; wij bieden geen gewaarborgde zorg maar kunnen wel het gehele traject voor u begeleiden bij de opstart en verdere verloop van het PGB.

Daarnaast kunnen we zorgvragers of hun familie ondersteunen bij de wet- en regelgeving waar de zorgaanbieder rekening mee moet houden zoals de wet zorg- en dwang. Ook kunnen we adviseren wanneer er conflicten die ontstaan zijn doordat de zorgaanbieder niet de gewenste kwaliteit van zorg biedt.