Incassoprocedure

Wanneer u werkzaamheden heeft verricht en de opdrachtgever wil daarvoor achteraf niet betalen is dat al vervelend genoeg! Wij kunnen een procedure voor u starten om alsnog uw verdiensten te ontvangen. 

De manier waarop we dan te werk gaan is afhankelijk van hetgeen we als reactie van de wederpartij ontvangen maar onderstaande te nemen acties zijn gebruikelijk:

  • We spreken eerst met u de stukken door die er eventueel al zijn; de correspondentie die al is gevoerd, eventueel de overeenkomst en natuurlijk de factuur.
  • We benaderen de wederpartij door het sturen van een incassobrief.
  • Afhankelijk van de reactie van de wederpartij gaan we verder met deze partij in gesprek.
  •  Soms spreken we een betalingsregeling af wanneer u daar goedkeuring aan geeft of maken we in overleg met u eventueel andere afspraken over de betaling. 
  • Wanneer de wederpartij niet reageert of niet tot betaling en afspraken overgaat bespreken we met u of we de kantonrechter zullen inschakelen. 
  • Als de kantonrechter u in het gelijk stelt en de wederpartij gaat nog steeds niet over tot betaling dan overleggen we met u of we een beslaglegging laten uitvoeren door de deurwaarder.