Het levenstestament

324T002 img1

Om goed voorbereid te zijn op onverwachte situaties is het gemakkelijk om een levenstestament op te maken ten tijde dat u het nog allemaal goed kunt vertellen. Wie regelt uw zaken als u niet in de gelegenheid of in staat bent om uw eigen wil te bepalen?

Bijvoorbeeld door ziekte of een ongeval.  In het levenstestament kan men iemand aanwijzen die dan uw belangen behartigt en die u volledig vertrouwt.

U houdt zelf de regie en zaken worden volgens uw wensen geregeld.

 

Wat staat er in een levenstestament?

 • U wijst een vertrouwenspersoon aan die namens u mag handelen; de gevolmachtigde;
 • Gedetailleerd legt u erin vast welke taken die krijgt;
 • Het tijdstip wanneer het testament mag ingaan;
 • U bepaalt bij wie deze vertrouwenspersoon verantwoording moet afleggen voor zijn handelen.

 

De taken van een vertrouwenspersoon:

U kunt helemaal zelf bepalen welke taken en wensen in het levenstestament komen te staan, bijvoorbeeld:

 • De dagelijkse leiding nemen van uw onderneming en de belangrijkste beleidslijnen;
 • Het regelen van uw dagelijkse financiën en belastingzaken;
 • Schenkingen die u wilt blijven doen en onder welke voorwaarden;
 • Toestemming voor het al dan niet mogen verrichten van medische handelingen;
 • Instructies voor de verkoop van uw woning als u niet meer zelfstandig kunt wonen;
 • U kunt zelfs regelen wat er dan met de inboedel moet gebeuren; verkopen of meenemen, etc.;
 • U kunt vastleggen of er een bewindvoerder, mentor of cutator benoemd zou moeten en wanneer;
 • Praktische informatie voor de gevolmachtigde zoals een overzicht van de bankrekeningen, verzekeringspolissen; met evt. de benodigde inlogcodes en wachtwoorden;
 • Specifieke wensen rondom het regelen van de uitvaart en het al dan niet doneren van organen;
 • Praktische zaken zoals uw persoonlijke verzorging of de verzorging van een huisdier;
 • Het wijzigen of laten verwijderen van de profielen op sociale netwerken.

 

Wie geeft u het vertrouwen? 

Het is mogelijk om één van de kinderen dit vertrouwen te geven, maar ook een goede vriend is mogelijk, of zelfs meerdere personen. 

Het levenstestament kan overigens nog altijd door u veranderd worden zolang u nog in staat bent om uw wil goed te kunnen bepalen.

©2021 EindAkkoord - Privacyverklaring
Realisatie website: Webdesign & CMS powered by Jansen Internetservice

Our website is protected by DMC Firewall!